Op woensdag 21 april kondigden we de komst van GEOxyz op Ostend Science Park aan. Naast hightech databedrijf e-BO Enterprises vestigt zich nog een West-Vlaamse topper op dit wetenschapspark. Met gesofistikeerde sonar- en GPS-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots verzamelt GEOxyz...

Samen met 63 andere organisaties en bedrijven ondertekenden we op maandag 26 april mee de Green Deal Eitwittransitie. Met dit engagement streven we naar een betere verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het Vlaamse voedingspatroon. Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling is...

De meeste offshore windturbines hebben een levensduur van 20 tot 25 jaar. De huidige offshore windmolenparken hebben weinig ervaring met ontmanteling waardoor een duurzame aanpak ontbreekt. De projectpartners van DecomTools gaan deze uitdaging aan door een eerste plan van aanpak met eco-...

Onze studiedienst noteerde voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis een daling op jaarbasis van het aantal werklozen in West-Vlaanderen. Het aantal werklozen daalde van 27.313 (maart '20) naar 26.744 (maart '21). Deze afname van 2,1% scoort net iets beter dan het Vlaamse...

We organiseren opnieuw onze ophaalronde voor klein gevaarlijk afval voor alle West-Vlaamse bedrijven, in samenwerking met Vanheede Environmental Services. Tussen dinsdag 25 mei en vrijdag 4 juni kan u uw lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers ... aan...

GEOxyz kiest Ostend Science Park als nieuwe thuishaven
Green Deal Eiwittransitie
Volledige recyclage windturbines: de uitdaging
Aantal werklozen daalt voor het eerst sinds coronacrisis
Laat uw kga ophalen

Home

Naam
Voornaam