Arbeidsmarkt

Investeren in werknemers is noodzakelijk voor bedrijven die concurrentieel willen blijven.
Bedrijven hebben nood aan gemotiveerde en bekwame medewerkers die zich snel aanpassen aan nieuwe technologieën en nieuwe marktsituaties.

Met de Academie voor de Toekomst wil de POM West-Vlaanderen ondernemingen ondersteunen in hun zoektocht naar en het behouden van competente en gemotiveerde medewerkers.

De Academie voor de Toekomst zet in op:

  • Een versterkte instroom van werkzoekenden naar technische vacatures
  • De ondersteuning van bedrijven bij de uitbouw van een motiverend en competentiegericht HR-beleid

Ook de sociale economie ligt de POM West-Vlaanderen nauw aan het hart. De POM West-Vlaanderen gaat voor een duurzame kwalitatieve tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

West-Vlaanderen is er immers van overtuigd dat een gezonde maatschappij een maximale participatie aan de arbeidsmarkt nastreeft.