Waterstofregio 2.0

Waterstofregio 2.0 bouwt verder op de resultaten van Waterstofregio 1.0 (2009-2013), waarin heel wat indrukwekkende en innovatieve projecten werden gerealiseerd:

 • de aanleg van waterstoftankstations
 • de ontwikkeling van een tankstation
 • een vuilniswagen, autobus en sloepen op waterstof
 • de creatie van de grootste brandstofcel ter wereld.

Waterstofregio 2.0 is gericht op optimalisatie en demonstratie van de verschillende toepassingen uit het eerste project. Zowel realisaties op vlak van waterstofinfrastructuur als zero-emissie mobiliteitstoepassingen zullen worden uitgevoerd.

Het project wordt gecoördineerd door WaterstofNet en telt 9 bijkomende partnerorganisaties, waarbij POM West-Vlaanderen de kansen voor West-Vlaanderen nagaat. Alle info omtrent het project is beschikbaar via Waterstofnet De overige partnerorganisaties zijn aan Vlaamse zijde Colruyt Group, ISVAG, POM Antwerpen en SPK vzw en aan Nederlandse zijde VDL, Pitpoint, Beukers Autoschade en Automotive NL.

Sinds de start van het project zette de POM West-Vlaanderen in op onderstaande activiteiten (situatie op november 2018):

 • Gesprekken met stadsbesturen, ondernemers, MBZ en Haven van Oostende, logistieke bedrijven, afvalverwerkende intercommunales en intermediaire organisaties;
 • Organisatie van een Provinciale workshop op 14 december 2016 in Kortrijk Xpo met meer dan 100 aanwezigen: programma en presentaties;
 • Een mapping van de waterstof-waardeketen in de provincie werd opgemaakt en wordt continu bijgewerkt; 
 • Ondertekening van de MOU Cities and Regions van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) met als bedoeling business cases voor de provincie West-Vlaanderen te detecteren; deelname aan diverse workshops in dit kader;
 • Deelname aan een call van de FCH-JU omtrent heftrucks;
 • Lidmaatschap van de Power 2 Gas Cluster; deelname aan diverse activiteiten, workshops en seminaries georganiseerd door de Cluster; 
 • Observer in een onderzoeks- en demonstratieproject van de Vlaamse Power-to-Gas-Cluster in de haven van Zeebrugge;
 • Organisatie van een infosessie 'Waterstof, een opportuniteit voor uw onderneming' op 14/03/2018  in Tielt, in samenwerking met de Tieltse Middenstand. Naar aanleiding van deze infodag werd een persconferentie georganiseerd en werd een persnota verspreid; 
 • Toelichting over de visie en activiteiten van de POM West-Vlaanderen rond waterstof op de studiedag “Klaar voor waterstofgas als energiedrager?” van Etion; Roeselare, 6 november 2018; 
 • Opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een waterstoftankstation in de regio Roeselare met actieve bevraging van potentiële toekomstige gebruikers;
 • Testen met mobiel vulpunt: onderzoek in functie van mogelijke testen in provincie West-Vlaanderen bij bedrijven met heftrucks, vuilniswagens en trucks; Hierbij werden telkens veel bestaande en nieuwe actoren in de waardeketen van waterstof gedetecteerd en gesproken, in functie van de mapping en de test met het mobiel vulpunt;
 • Overleg met provincie en stad Roeselare met betrekking tot de vergunningverlening voor een mobiel vulpunt;
 • Indiening van Interregproject Reffuel (Interreg 2 Seas); POM West-Vlaanderen treedt op als leadpartner in dit project; 

Hierbij werden telkens veel bestaande en nieuwe actoren in de waardeketen van waterstof gedetecteerd en gesproken, in functie van de mapping en de test met het mobiel vulpunt.

Waterstofregio 2.0 kadert binnen het EU Interreg programma Vlaanderen-Nederland. Het project krijgt financiële steun van:

Waterstofregio 2.0 met de steun van Intereg, Pom, West-Vlaanderen, H2