West-Vlaanderen biedt kansen: meer dan 55.000 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in 2016

Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? 

Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?

Al sinds 2003 houdt de POM West-Vlaanderen cijfermateriaal bij om de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen te meten en op te volgen. De resultaten werden telkens gebundeld in eerdere publicaties van de studie ‘Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen’.

De meest recente editie van december 2017, met cijfermateriaal over het jaar 2016, hanteert de participatieladder om de diverse tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen logisch te ordenen en voor te stellen.

Downloads

Infographic participatieladder
‘Mee in het hart van de West-Vlaamse economie’, cijfers 2016

download

Bijhorende studie
met analyse, uitgebreide toelichting over de participatieladder en een overzicht van alle beleidswijzigingen omtrent de beleidsdomeinen ‘tewerkstelling en activering personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

download

Detailcijfers per werkvorm 
in een uitgebreide cijferbijlage in Excel formaat.

download

Persbericht
Lees hier het persbericht dat verscheen op 20 december 2017

 

Regionale Participatieladder

De POM West-Vlaanderen maakte ook een regionale versie van de participatieladder waarin de procentuele cijfers van de regio's worden weergegeven. 

download

 

 

 

 

 

"Editie 2016"

Oudere studies met cijfermateriaal vanaf 2003 kunnen digitaal worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.