Conjunctuurnota

De conjunctuurnota brengt een driemaandelijkse analyse van het verloop van de sociaal-economische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen.  

Oudere conjunctuuranalyses kunnen digitaal worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.