Statusbericht

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Zwaar vervoer zonder CO2 uitstoot? Waterstof biedt mogelijkheden!

Terugblik op de infosessie van donderdag 13 juni in Roeselare.

Naast elektrische aandrijving komt waterstof steeds vaker in beeld als alternatieve bron van energie voor het transport over de weg en op het water. Groene waterstof kan voor zwaar vervoer en voor lange afstanden een emissieloos alternatief bieden. In Nederland en België komen de eerste vuilniswagens, trucks en bussen op de baan. Ook vorkheftrucks en schepen voor de binnenvaart vormen interessante toepassingen. En de vraag naar emissievrij transport zal alleen maar toenemen.

Om te tonen wat waterstof kan betekenen voor bedrijven en grote organisaties, organiseerden de POM West-Vlaanderen, WaterstofNet en MIROM op 13 juni een infosessie in Roeselare. Tijdens deze sessie werden ook de resultaten gepresenteerd van een potentieelstudie rond waterstof die voor midden-West-Vlaanderen werd uitgevoerd.

Wilt u een actieve rol opnemen binnen de plannen van POM West-Vlaanderen om in de regio een waterstofeconomie tot ontwikkeling te brengen? Of zoekt u gewoon bijkomende informatie over onze activiteiten rond waterstof? Stuur dan een e-mailtje naar Natascha Janssens (natascha.janssens@pomwvl.be).

De infosessie werd georganiseerd door de POM West-Vlaanderen, WaterstofNet en MIROM, binnen de projecten BISEPS (Interreg 2 Zeeën) en Waterstofregio 2.0 (Interreg Vlaanderen-Nederland), met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.