Zorgeconomie

Zorg voor de Toekomst!

Nergens in België zal de vergrijzing zich sterker laten voelen dan in West-Vlaanderen. Gezien de vergrijzing en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat onze provincie hier alert op inspeelt.

Zorginnovatie kan helpen de uitdagingen het hoofd te bieden, alsook de kwalitatieve zorg te waarborgen, maar ook onze (kennis)economie te stimuleren.

De belangrijke trends die in de zorg te onderscheiden zijn, kunnen samen met innovatieve technologische ontwikkelingen nieuwe oplossingen mogelijk maken. Deze oplossingen kunnen leiden tot efficiëntere, kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedereen én tot nieuwe business opportuniteiten voor West-Vlaamse bedrijven.

Het begrip ‘zorgeconomie’ is lastig af te bakenen. Het omvat in principe alle economische activiteiten die direct of indirect een relatie hebben met zorg. Zorgeconomie is meer dan alleen gezondheid- en welzijnzorg. Het gaat ook om een breed scala aan andere zorggerelateerde activiteiten binnen de productie, handel en logistiek, detailhandel, voorzieningen voor sport en ontspanning. Daarnaast zijn ook de kennis- en expertise instellingen met hun onderzoekslijnen gelieerd aan zorg en zorgtechnologie een onmisbare schakel.

Samen met de West-Vlaamse industrie, zorginstellingen en kennisinstellingen zal de POM West-Vlaanderen nieuwe initiatieven aanjagen binnen diverse thema’s in de zorg; namelijk ICT, materiaal, logistiek, infrastructuur, voeding en medische innovatie.

We wensen de provincie West-Vlaanderen te ontwikkelen tot een krachtige zorgregio, die in staat is om een economische meerwaarde te creëren en deze extra te vergroten door kansrijke combinaties te maken over verschillende segmenten en markniches heen, om zodoende een effectief antwoord te bieden aan de zorgvraag van morgen.

Meer weten over de visie en de strategische aanpak 2014-2019? Op www.zorgeconomie.be kom je alles te weten over de zorgstrategie van West-Vlaanderen.