Water

De POM West-Vlaanderen wil bedrijven en organisaties stimuleren en begeleiden om rationeler met water om te gaan en hierdoor hun competitiviteit te verbeteren.

De POM West-Vlaanderen helpt u zoeken naar de best passende partner om uw waterprobleem op te lossen.

Voor gratis eerstelijnsadvies en begeleiding kunt u terecht bij  LED 'Water' (Het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum Water).
Uw contactpersoon is Stijn Van Hulle van UGent campus Kortrijk (E Stijn.VanHulle@ugent.be; T 056 24 12 51; W www.lednetwerk.be/led/water).

 

"Initiatieven water"
  • Infomomenten rond water
  • Uitwerken haalbaarheidstudie om effluent voedingsbedrijf te gebruiken voor irrigatie in de landbouw (in samenwerking met Vlaams Kenniscentrum Water- Vlakwa vzw en Inagro vzw)
"Infosessies en workshops water"
"Archief en publicaties water"
"Links"