Maatwerkbedrijven spelen een cruciale rol in de verankering van onze industrie

Sociale tewerkstelling in maatwerkbedrijven is niet alleen een grote sociale meerwaarde, maar ook economisch gezien zijn ze een onmisbare partner geworden die de West-Vlaamse industrie sterker maakt. Deze verankering tussen sociale en reguliere economie gaat zover dat het toelaat om bepaalde productieprocessen terug naar West-Vlaanderen te halen.

In een reportage van Focus-WTV legt Luc Rosseel van maatwerkbedrijf De Oesterbank uit Oostende uit hoe zij dit realiseren, terwijl gedeputeerde voor economie Jean de Bethune verwijst naar studies van de POM die aantonen hoe de sociale economie zorgt voor verankering in West-Vlaanderen.

(Bron: Reportage Provinciaal Domein, Focus-WTV, 19/11/2020).

Studie 'Verankering maatwerkbedrijven'

Een studie van 2016 van POM West-Vlaanderen toont aan dat de samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een garantie is voor industriële verankering. Door nauw samen te werken creëren maatwerkbedrijven en industrie toegevoegde waarde bij elkaar. De economie is één en ondeelbaar. De Provincie, POM en de in West-Vlaanderen actieve werkgeversorganisaties VOKA West-Vlaanderen, Unizo, Etion samen met vzw 4Werk delen mening en visie: de maatwerkbedrijven zitten mee in het hart van de economie.

Vanuit de grote toegevoegde waarde, in het bijzonder op vlak van tewerkstelling, die aan onze industrie kleeft, is de bezorgdheid over een toekomst van deze industrie in onze regio een gedeelde bezorgdheid van zowel beleidsmakers als de samenleving in zijn geheel. “Naast onze inzet op het verhogen van de nodige onderzoeks- en innovatiecapaciteit, komt de steun voor lokale verankering van onze industrie uit misschien onverwachte hoek”, stelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie. “In West-Vlaanderen spelen de maatwerkbedrijven hierbij namelijk een belangrijke rol.” Naast hun bijdrage in het creëren van participatie aan de arbeidsmarkt voor zoveel mogelijk mensen, is hun rol in de verankering van de industrie voor de gedeputeerde een reden te meer om deze deelsector van de economie volwaardig ter harte te nemen.

Maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie en versterken de West-Vlaamse industrie. Van alle West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers is 1op 2 gelinkt aan een maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant. Binnen de quartaire sector en binnen de tertiaire sector is dit een verhouding van 1 op 3.

West-Vlaanderen concludeert: geef meer zuurstof aan onze maatwerkbedrijven! Ruimte voor groei voor de maatwerkbedrijven zorgt niet alleen voor een volwaardige participatie aan de arbeidsmarkt. Als essentiële toeleveranciers, op tal van terreinen, voor de industrie, draagt hun groei rechtstreeks bij tot de groei van hun industriële partners en dus van de globale welvaart van onze regio. Gedaan met het hokjesdenken: maatwerkbedrijven verdienen een volwaardige plaats als essentiële schakel in het globale economische proces. Maatwerkbedrijven mogen niet verstoken blijven van groeikansen, kansen die elke schakel in dat proces verdient.

Downloads:

Hoorzitting Vlaamse commissie Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement

POM West-Vlaanderen en 4Werk vroegen op 14 december 2017 aandacht voor de economische meerwaarde van de maatwerkbedrijven in de Vlaamse Commissie Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement. De Vlaamse parlementsleden werden uitgenodigd om de talrijke voordelen van de maatwerkbedrijven door een ondernemersbril te bekijken. Klik op de link voor het verslag en videoverslag van deze hoorzitting.

Bekijk hier het persbericht 

Vlaams Werkbezoek in één van de vijf maatwerkbedrijven voor Vlaamse parlementsleden

1 januari 2019 was een belangrijke dag voor de 27.000 werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen: sindsdien maatwerkers. De 140 maatwerkbedrijven in Vlaanderen bieden een enorm tewerkstellingspotentieel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze vormen een onmisbare schakel in ons economisch weefsel door hun belangrijke positie op de Vlaamse arbeidsmarkt en door de specifieke activiteiten die ze ontplooien. Het van kracht worden van het decreet 'collectief maatwerk' is het ideale moment voor de vijf Vlaamse provincies en POM West-Vlaanderen om de Vlaamse parlementsleden dit met eigen ogen te laten vaststellen. Daarom nodigen de we zowel de Vlaamse parlementsleden en hun provincieraadsleden uit op het werkbezoek op 22 februari 2019. In elke provincie zet een maatwerkbedrijf haar deuren open.

Bekijk hier de beknopte analyse | de presentatie | het persbericht.