Vacatures

De POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.

→Voor onderstaande functie zijn we op zoek naar geïnteresseerde kandidaten

PROJECTMEDEWERKER INDUSTRIE 4.0.

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van demonstratie- en innovatietrajecten in de maakindustrie, dit in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. 

→Voor onderstaande functie is intussen een selectieprocedure lopende. Voor het geval geen kandidaten worden weerhouden uit deze selectieronde, kunt u reeds vrijblijvend uw kandidatuur indienen met het oog op een volgende selectieronde. Deze vacatures worden immers pas afgesloten als er een valabele kandidaat is gevonden. 

PROJECTMEDEWERKER GOTOS3

Je gaat op zoek naar interactie en cross-sectorale verbanden tussen grensoverschrijdende projecten in zes speerpuntsectoren. Uitdagende functie op het kruispunt van onderzoek en het bedrijfsleven!

 

Geïnteresseerden voor alle bovenstaande functies zenden hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be