Vacatures

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap door samenwerking te stimuleren om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Om deze taak uit te voeren is de POM West-Vlaanderen op zoek naar talent.

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF PROJECTMEDEWERKER

Je staat in voor periodieke rappoertering van projecten en financieel-administratieve projectondersteuning, dit in overleg met de diverse inhoudelijke projectverantwoordelijken, collega's van de projectcel en projectpartners.

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 28 augustus 2017.

STAFMEDEWERKER RUIMTELIJKE EN SOCIAALECONOMISCHE DATA & STUDIES

Als stafmedewerker help je meewerken aan de monitoring van het aanbod aan bedrijventerreinen en bouw je de economische kaart verder uit. Eveneens sta je in voor de analyse, verwerking en verspreiding van sociaal-economische en ruimtelijk-economisch informatie en data.

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 1 september 2017.

STAFMEDEWERKER JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Je verleent juridisch advies omtrent diverse rechtstakken waar de POM in zijn dagdagelijkse werking mee wordt geconfronteerd, zoals overeenkomsten, vernnootschapsrechtelijke aangelegenheden, privacywetgeving en arbeidstecht. Je volgt de overheidsopdrachten binnen de POM op de voet op.

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 1 september 2017.

PROJECTMEDEWERKER BUSINESS-MODELLEN

Als coördinator van het werkpakket 'innovatieve businessmodellen' van het EFRO-project 'Health Care Accelerator' ben je verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van de vooropgestelde resultaten en de samenwerking met de projectpartners. Je helpt om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen rond de renovatie van particuliere appartementen en de aangepaste diensten om langer zelfstandig thuis te wonen.

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 1 september 2017.

PROJECTMEDEWERKER BLUE ENERGY

Je bent belast met de inhoudelijke uitvoering van drie Europese projecten rond het thema Blue Energy (golf-, getijden-, en windenergie. Je zort eveneens voor overleg en de nodige afstemming met prjectpartners, periodieke rapportering en neemt deel aan diverse projectactiviteiten (bv. workshops).

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 8 september 2017.

Geïnteresseerden zenden voor deze vacatures hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be

De kandidaten voegen bij hun kandidatuurstelling een nota waarin de relevantie van het diploma en/of de werkervaring ten opzichte van de functie wordt aangetoond. Om ons rekruteringsproces te optimaliseren verzoeken wij u om ons mee te delen via welk kanaal u kennis hebt genomen van de vacature.