Vacatures

 

De POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.

COÖRDINATOR CLUSTER MACHINEBOUW & MECHATRONICA / NIEUWE MATERIALEN

De coördinator Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica en Nieuwe Materialen heeft als opdracht deze industriële clusters binnen de werking van de Fabrieken voor de Toekomst verder uit te bouwen.

STAFMEDEWERKER DIGITALISERING IN DE TRANSPORT-LOGISTIEKE SECTOR (PHYSICAL INTERNET)

De stafmedewerker zal samen met de belangrijkste stakeholders een strategie en actieplan ontwikkelen om de digitale transformatie van de transport-logistieke sector te faciliteren.

PROJECTCOÖRDINATOR 'Inn2POWER'

Voor het project ‘Inn2POWER’ kijken we uit naar een projectcoördinator om kmo’s uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden.
 

PROJECTCOÖRDINATOR 'EN AVANT'

Voor het project ‘En Avant’ zoeken we een projectcoördinator om initiatieven te ontwikkelen die de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk en de arbeidsmarktkrapte in West-Vlaanderen beter op elkaar laten aansluiten.

PROJECTMEDEWERKER 'ACASUS ACADEMY'

De projectmedewerker ‘Acasus Academy’ is verantwoordelijk voor de uitvoering van een project waarbij de site Acasus in Veurne wordt ontwikkeld als centrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren en waarbij heel wat communicatie- en sensibiliseringsacties op de planning staan.

 

Geïnteresseerden zenden uiterlijk t.e.m. maandag 28 mei 2018 (vacatures projectmedewerker 'Acasus Academy' en projectcoördinator 'Inn2Power' t.e.m. maandag 21 mei 2018) hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be