Vacatures

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap door samenwerking te stimuleren om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Om deze taak uit te voeren is de POM West-Vlaanderen op zoek naar talent.

PROJECTMEDEWERKER INNOVATIEVE BUSINESSMODELLEN WOON & ZORG AAN DE KUST

Stuur je kandidatuur tegen uiterlijk 25 juni 2017.

COÖRDINATOR CLUSTER MACHINEBOUW

Bezorg ons voor deze functie zo vlug mogelijk je kandidatuur (deze vacature wordt enkel afgesloten indien er in de aan de gang zijnde selectieprocedure een geschikte kandidaat is gevonden.).

 

Geïnteresseerden zenden voor deze vacatures hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be

De kandidaten voegen bij hun kandidatuurstelling een nota waarin de relevantie van het diploma en/of de werkervaring ten opzichte van de functie wordt aangetoond. Om ons rekruteringsproces te optimaliseren verzoeken wij u om ons mee te delen via welk kanaal u kennis hebt genomen van de vacature.