Vacatures

De POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.

COÖRDINATOR CLUSTER MACHINEBOUW & MECHATRONICA / NIEUWE MATERIALEN

Je staat in voor de verdere ontwikkeling van deze industriële clusters in West-Vlaanderen en brengt hiervoor verschillende stakeholders bijeen. 

STAFMEDEWERKER DIGITALISERING TRANSPORT-LOGISTIEKE SECTOR

Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de strategie en de uitvoering van het actieplan dat invulling geeft aan de digitale transformatie van de transport-logistieke sector. Pionierswerk!

PROJECTMEDEWERKER INDUSTRIE 4.0.

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van demonstratie- en innovatietrajecten in de maakindustrie, dit in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. 

PROJECTMEDEWERKER ACASUS ACADEMY

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het thema 'Duurzaam Bouwen', o.m. via de uitvoering van het project 'Acasus Academy'.

ACCOUNTMANAGER WESTPUNT 

Je neemt proactief contact op met ondernemers voor ruimtegebonden aspecten en bent voor hen het uniek aanspreekpunt in West-Vlaanderen.

 

Geïnteresseerden voor de eerste drie functies zenden hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: andrea.lamote@pomwvl.be

Deze vacatures worden pas afgesloten als de selectieprocedure is afgerond en er een valabele kandidaat is gevonden. 

Geïnteresseerden voor de andere twee functies doen dit uiterlijk t.e.m. maandag 3 september 2018 op hetzelfde (email)adres.