Bouw testplatform op zee gestart

De installatie op zee van het maritiem testplatform is bijna klaar. De verticale steunpijler werd al geïnstalleerd en is duidelijk zichtbaar vanaf de kust. Tegenvallende weersomstandigheden zorgen wel voor de nodige vertraging. Vanaf 6 mei hoopt partner Nemos de werkzaamheden opnieuw op te starten.

Het maritiem platform zal als uitvalsbasis dienen voor het opzetten van testen en demonstraties op zee. Deze realisatie van het project Blue Accelerator laat toe om in real life zeecondities innovatieprojecten in uiteenlopende mariene en maritieme sectoren te lanceren, met focus op golf-, wind- en getijdenenergie rn de bredere blauwe economie. Na de installatie van de boatlanding en het powerhouse zal partner Nemos de testen voor golfenergieconversie opstarten. Na de zomer zullen zowel bedrijven als kennisinstellingen hun eerste testen kunnen uitvoeren.

POM West-Vlaanderen startte ondertussen met een studie over de voorwaarden voor de uitbating en de opmaak van een concessiecontract. Eenmaal de gebruiksvoorwaarden voor bedrijven en kennisinstellingen duidelijk zijn, zal de concessieopdracht rond de zomer gelanceerd worden. 

Meer info: persbericht

  

(foto © EEW – Nemos)