Toegepaste Technologische Innovatie

Het project "Toegepaste Technologische Innovatie - procesontwikkeling door cocreatie" (TTI) ondersteunt de ontwikkeling van productieondersteunende technologieën op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten.

Bezoek de website: www.technologiehelpteenhandje.be

4werk vzw is de projectleider van het TTI-project en de partners zijn sociale werkplaatsen Poperinge, Westlandia vzw, Waak vzw, de POM West-Vlaanderen, De Oesterbank, Mariasteen en Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. De POM West-Vlaanderen neemt hierin de rol van copromotor op.

Dit project met een totale kostprijs van € 798.877,3 wordt gefinancierd door:

  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (40%)
  • De Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen (30%)
  • De deelnemende maatwerkbedrijven (30%)

Het project loopt van 20 januari 2016 tot 20 januari 2018. Het project werd slechts definitief goedgekeurd op 17 oktober 2016.

Alle informatie over de zes proeftuinen, leest u hier:

Alle proeftuinen zetten maximaal in op valorisatie. Er worden hiervoor experten groepen opgericht die minstens 4 keer in het ontwikkel- en testproces samenkomen om de voortgang van technologie ontwikkeling op te volgen, om toepassingsmogelijkheden te verruimen ifv zoeken naar een universele inzetbaarheid, de disseminatie uit te werken, … Elke proeftuin mikt op minstens 5 bedrijven in deze experten groepen die interesse hebben in de te ontwikkelen technologie of haar toepassingen.

Download hier de folder van het TTI project waarin u in één oogopslag de 6 proeftuinen vindt en de 4 redenen waarom technologie ondernemingen versterkt!

Het project 'Toegepaste Technologische Innovatie’ werd op 19 januari 2017 aan de pers voorgesteld. Hier vindt u de bijhorende persnota.

Op de foto ziet u de gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie Jean de Bethune samen met de vertegenwoordigers van enkele maatwerkbedrijven die tevens een proeftuin hebben, collega’s van XIAK en medewerkers van het Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen.

Walter Bilcke directeur van SOWEPO is voorzitter van het TTI project.
Voor meer info kunt u steeds bij Ilse Van Houtteghem en Rebekka Celis terecht.