Transport en Logistiek

Westpoort logistieke hub 4.0

Geen concurrentieel productieapparaat zonder een efficiënt, betrouwbaar en duurzaam logistiek systeem, aangepast aan de noden van een toekomstgerichte industrie 4.0. POM West-Vlaanderen zet dan ook sterk in op de verdere ontwikkeling van de transport- en logistieke sector en de uitbouw van West-Vlaanderen tot performante logistieke draaischijf: Westpoort: Logistieke hub 4.0.

Via de investeringsmaatschappij nv Westpoort, opgericht met financiële middelen van de Provincie, participeert POM West-Vlaanderen actief in strategische logistieke infrastructuren en innovatieve projecten. Op die manier wenst de POM West-Vlaanderen wanneer nodig en opportuun een stukje ondernemersrisico weg te nemen, het maatschappelijk rendement te verhogen en de industrie en de transport-logistieke sector in het algemeen te ondersteunen met de uitdagingen van de supply chain van de toekomst.

Multimodale platformen

Om de sterk aanwezige industrie in West-Vlaanderen en de omvangrijke goederenstromen efficiënter en effectiever te ontsluiten, investeert POM West-Vlaanderen gericht in multimodale platformen, zoals onder meer River Terminal Wielsbeke. Meer lezen.

Communities

Logistieke stromen optimaliseren kan de industrie heel wat kosten besparen en leidt tot een betere logistieke dienstverlening en lagere carbon footprint. Om de vraag vanuit de industrie en het aanbod vanuit de transport-logistieke sector beter op elkaar af te stemmen treedt POM West-Vlaanderen op als facilitator of neutrale matchmaker. Meer lezen.

Demonstrator Physical Internet

Een innovatieve en kennisgedreven logistieke sector is cruciaal om de logistieke stromen en de vele activiteiten en diensten blijvend in West-Vlaanderen te verankeren. Om de logistieke innovaties dicht bij de bedrijven uit de transport en logistieke sector te brengen, zet POM West-Vlaanderen in op strategische samenwerking met TUA West, Vives en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Meer lezen.

CONTACT

Pieter Decloedt
Algemeen Coördinator Transport & Logistiek
T 050 74 06 15 - E pieter.decloedt@pomwvl.be