Textiel en kunststoffen in West-Vlaanderen

Een verkennende analyse van de omvang van de West-Vlaamse textiel-, rubber- en kunststoffensector en een situering van deze sectoren binnen Vlaanderen.

De analyse kadert in de ondersteuning van de werking van de eerste fabriek ‘Innovatieve materialen’ en sluit ook aan bij de analyse over de West-Vlaamse mechatronicasector, die we in de zomer van 2012 afrondden.

Het in kaart brengen van de omvang van de textiel- en rubber- en kunststofsector kan volgens twee methodes. De eerste methode - tevens de werkwijze in de eerste studie - is de top-down benadering. Aan de hand van de Nace-Belnomenclatuur 2008 wordt bepaald welke sectoren en subsectoren tot de textiel, rubber en kunststof behoren.

Onlangs werd de tweede studie afgewerkt waarbij de doelgroepbedrijven bottom-up geanalyseerd werden op basis van informatie van Centexbel en Federplast. 

Beide studies kan u hier downloaden. 

TextielenKunstoffen_UpdateFebruari2016

Studie_TextielenKunststoffen_Top-down

Studie_TextielenKunststoffen_Bottom-up