Statusbericht

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Studiedag sociale economie: 19-02-2019

Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Inschrijven voor de studiedag is niet langer mogelijk. Bij vragen, gelieve contact op te nemen met Rebekka Celis (contactgegevens, zie hieronder).

We bieden je op één dag opnieuw een klare kijk. Een klare kijk op het werkveld met zijn vele actoren en hun ondernemende initiatieven. Een klare kijk op de vele tewerkstellings- en activeringsmaatregelen voor kansengroepen. Of een spoedcursus 'participatieladder' met zijn zes treden. We gaan dieper en gebald in op elke trede met zijn diverse werkvormen. De participatieladder als houvast en structuur om 'het bos terug door de bomen' te zien.

Programma:

Klik hier voor het uitgebreid programma [link].

 Voormiddag (9.00u - 12.30u) 
  • Voorstelling update studie 'Tewerkstelling en participatie van kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2018 (data 2017)' door POM West-Vlaanderen
  • Toelichting van de speerpunten binnen de werking van 4Werk vzw & STAM vzw 
  • Wat leeft er in de regio's? door RESOC en regisseurs sociale economie
  • Zoekt u alternatieve financiering voor uw social profit bedrijf? Enkele sociale financiers stellen hun financieringsmogelijkheden aan u voor.
 Lunch (12.30u - 13.30u)
 Namiddag (13.30u - 16.30u)
  • "Wroeten op de bodem van de arbeidsmarkt" - Socioloog Herman Loos 
  • Dertien draaitafels*
  • "Zorg voor de medewerker en het belang van HRM in bedrijven" - Patrick Verschelde (Okc bvba) 

 * Dertien draaitafels vertellen alles over de verschillende maatregelen en instrumenten op de participatieladder. Klik hier  voor meer info over de draaitafels [link]

 Door alle nieuwe en hervormde maatregelen is het voor organisaties en begeleiders niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien. Kies 5 maatregelen waarin u geïnteresseerd bent en ontvang aan de draaitafel een beknopte, heldere uitleg en contactgegevens van de expert in kwestie.

Locatie

De Oude Melkerij (routebeschrijving)
Stationsstraat 143b - 8830 Gits

Doelgroep

Ruim werkveld van sociale economie actoren (directeuren, monitoren, begeleiders, ...) , OCMW trajectbegeleiders, ambtenaren tewerkstelling en lokale economie, schepenen (sociale) economie en/of sociale zaken, ….
Kortom, iedereen die opnieuw een klare kijk wil op de tewerkstelling en participatie van kansengroepen.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.
HET MAXIMAAL INSCHRIJVINGEN IS BEREIKT. INSCHRIJVEN VOOR DIT EVENT IS NIET LANGER MOGELIJK.

Bij vragen, gelieve contact op te nemen met Rebekka Celis (contactgegevens, zie hieronder).