Statusbericht

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Studiedag sociale economie: 19-02-2019

We bieden je op één dag opnieuw een klare kijk. Een klare kijk op het werkveld met zijn vele actoren en hun ondernemende initiatieven. Een klare kijk op de vele tewerkstellings- en activeringsmaatregelen voor kansengroepen. Of een spoedcursus 'participatieladder' met zijn zes treden. We gaan dieper en gebald in op elke trede met zijn diverse werkvormen. De participatieladder als houvast en structuur om 'het bos terug door de bomen' te zien.

Programma

 • Voorstelling nieuwe editie ‘tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, cijfers 2017’ | Ilse Van Houtteghem, POM West-Vlaanderen
 • Maatwerkbedrijven zetten in op expertisesharing duurzame tewerkstelling kansengroepen | Tim Vannieuwenhuyse namens 4werk
 • Duurzame samenwerking Arbeidszorg | Ine Soenen namens vzw STAM
 • Wat leeft er in de regio’s? Boeiende projecten door collega’s van RESOC en regisseurs Sociale Economie:
  • Sociaal en duurzaam aanbesteden | Yves Vercruysse, RESOC Midwest
  • Mobiliteit en Sociale Economie | Hans Huyghe, Groep Intro
  • Sociale economie & voedseloverschotten – nieuwe mogelijkheden voor business | Arnout Vercruysse, W13
  • Zorg en Sociale economie – nieuwe samenwerkingen in de maak | Lien De Vos, Regie Sociale Economie Westhoek
  • 3 clicks Away | Ward Saver, Mentor
  • Arbeidsmarkt vademecum – al uw arbeidsmarktcontacten bij de hand | Bram Bruggeman, RESOC Noord
 • Sociale financierders aan het woord die een alternatieve financiering voorstellen voor uw bedrijf:
  SoCrowd, Hefboom, Trividend en Sociaal Investeringsfonds De Punt (SOiF nv-vso)
 • Wroeten op de bodem van de arbeidsmarkt | Herman Loos, socioloog
 • Bent u nog mee met de treden van de participatieladder? 13 draaitafels met de highlights per trede.
 • Zorg voor de medewerker en het belang van HR | Patrick Verschelde, Okc bvba

Locatie

De Oude Melkerij (Gits)

Inschrijven

Inschrijven is niet langer mogelijk.