Steun voor MICE-ondernemingen

Wat?

Door de problemen die COVID-19 met zich mee brengt, kunnen MICE-bedrijven een subsidie aanvragen bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken komen ook in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de kosten die in het financieringsplan worden voorzien (inclusief btw) en bedraagt maximaal 3.000 euro.

Voor wie?

  1. MICE-ondernemingen (private rechtspersonen en natuurlijke personen met een ondernemingsnummer) met tewerkstelling (minimaal 1 VTE - kan ook de zelfstandig zaakvoerder zijn) eraan gekoppeld.
  2. Bij evaluatie wordt de enge definitie van de afkorting MICE gehanteerd. Dit betekent dat enkel ondernemers van wie de hoofdactiviteit gerelateerd is aan de organisatie van Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen), Exhibitions (beurzen) in aanmerking komen voor deze transitiesteun.
  3. Deze ondernemers moeten hun maatschappelijk zetel hebben in West-Vlaanderen.

Hoe dient u een aanvraag in?

  • De financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd via het aanvraagfomulier (zie hieronder).
  • Het aanvraagformulier, ter attentie van Jean de Bethune, voorzitter XIM vzw, stuurt u digitaal door naar sofie.vanoverschelde@ocwest.be met een CC aan rebecca.verhaeghe@ocwest.be 
  • Elke aanvraag wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld binnen de 30 werkdagen vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
  • De dossiers worden behandeld naar rato van indiening en tot uitputting van het door XIM vzw beschikbare budget.

Meer informatie en downloads

Toch nog vragen? Contacteer dan Sofie Vanoverschelde bij OC West (sofie.vanoverschelde@ocwest.be)

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van: