Sociale economie

 Maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven werken in West-Vlaanderen nauw samen. Maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie en versterken de West-Vlaamse industrie. Van alle West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers is één op twee gelinkt met een maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant.

De samenwerking met maatwerkbedrijven is voor reguliere bedrijven uit de industriële clusters cruciaal voor de verankering van het productieproces in West-Vlaanderen.

De POM West-Vlaanderen ijvert voor een versterking van het ondernemerschap van de sociale ondernemingen en voor een kennisdeling tussen sociale en reguliere economie.

Samen met de Provincie en zijn partners zet de POM West-Vlaanderen op het werkveld in op:  

  • proeftuinen rond Toegepaste Technologische Innovatie (TTI - lees meer) op de werkvloeren van de maatwerkbedrijven, in co-creatie met sterke industriële spelers en kennisinstellingen in West-Vlaanderen
  • expertise capteren en sharing voor een duurzame tewerkstelling van kansengroepen, tussen sociale ondernemingen onderling en met reguliere bedrijven
  • een co-creatie traject met ‘makers van geschenken met een verhaal’ De makers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • een professionaliseringstraject met alle West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven
  • een gezamenlijk traject Samen in het groen:  reguliere tuinaannemers en maatwerkbedrijven bekijken hoe ze samen onder (aan)nemen
  • ‘meet-ups’ tussen vzw 4werk en de speerpuntsectoren van West-Vlaanderen