Ruimtemonitor

De Ruimtemonitor is een kwantitatieve inventaris van het aanbod aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Zij houdt niet alleen bij welke terreinen beschikbaar zijn, maar ook welke terreinen sinds 1 januari 2012 (de start van de monitor) werden ingevuld, welke uit het aanbod zijn verdwenen en welke nog via RUP's in de pijplijn zitten. Terreinen in zeehavengebied worden voorlopig niet meegenomen in de Ruimtemonitor.

De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft een momentopname weer van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. Lees hier: cijfers & conclusie - volledige studie 2018.

Ruimtebalans

Jaarlijks wordt de behoefte ingeschat van bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Via de Ruimtebalans wordt de vraag geconfronteerd met het aanbod. De studie 'Ruimtebalans Bedrijventerreinen West-Vlaanderen 2015' kan hier gedownload worden.