Overheidsopdrachten

Bestek  2018/3611-07-F02: Uitbreiding van een bestaande hal met een nieuwe testhal

Meetstaat
Administratieve bepalingen
Plannen

Bestek 2018/1250-02: Consultancy in het optimalisatieproces en interoperabiliteit van het afvalbeheer in West-Vlaanderen

Wordbestand

Pdfbestand

Bestek 2018/3679-13: Opstellen en uitvoeren van het communicatieplan Circularity in & with New Materials

Wordbestand

Pdfbestand