Overheidsopdrachten

Bestek 2019/2340-08: Rooien van de werkzone en gedeeltelijke afgraving teelaarde & Tijdelijke ophoging van de terreinen 1A (deelzone) met gronden afkomstig van terrein 2B (met afvoer na zetting via waterweg)

Alle documenten

Bestek 2019/3195-7: Herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum - FASE 2: Aanpassen gelijkvloers en eerste verdieping.

Bestek op te vragen via mail aan: nancy.moyaert@pomwvl.be