Onderzoek & Ontwikkeling in West-Vlaanderen

De studie ‘Onderzoek en Ontwikkeling in West-Vlaanderen’ brengt het O&O-landschap in West-Vlaanderen in kaart.

In de studie becijferen we aan de hand van alle beschikbare indicatoren de omvang van Onderzoek en Ontwikkeling in West-Vlaanderen en wordt de provincie gebenchmarkt met andere regio’s. We wensen met alle verzamelde informatie input te geven aan de werking van de POM West-Vlaanderen en het West-Vlaamse O&O-landschap in zijn geheel.

Dit onderzoek is belangrijk voor de ontwikkeling van een gericht beleid op het gebied van innovatie in de provincie. Binnen het West-Vlaams economisch beleid wordt dan ook ruime aandacht besteed aan zowel de ontwikkeling en verankering van kenniscentra als de economische gerichte uitbouw van het hoger onderwijs, toegepast onderzoek en onderzoeksfaciliteiten in de provincie.

 

Studie O&O in West-Vlaanderen