Duurzaam ondernemen

De POM West-Vlaanderen bouwt kennis op rond duurzame economie. Rond duurzaam ondernemen in zijn diverse facetten (People-Planet-Profit) worden tools en instrumenten ontwikkeld voor bedrijfsintermediairen en KMO-bedrijven.
Ter versterking van het Kenniscentrum en zijn werking worden samenwerkingsovereenkomsten met Internationale en Vlaamse kennisinstellingen uitgebouwd.

Het Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen focust op:
•    circulaire economie
•    duurzame mobiliteit
•    waterstof
•    mensvriendelijk ondernemen
•    energie-efficiëntie
•    hernieuwbare energie
•    …
Het Kenniscentrum initieert, faciliteert en/of werkt mee aan projecten, studies, piloot- en demo-installaties in deze focusdomeinen. Daarnaast organiseert het centrum thematische MVO-events rond nieuwe ontwikkelingen om de West-Vlaamse bedrijfsnetwerk  te informeren en te sensibiliseren.

Het kenniscentrum is aanspreekpunt voor het Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement en werkt samen met de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen en terreinontwikkelaars om interbedrijfsamenwerking en bedrijventerreinmanagement op West-Vlaamse bedrijventerreinen te versterken.