Blue Accelerator verwelkomt drijvend zonnepark

Het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy maakt gebruik van onze testinfrastructuur van de Blue Accelerator om volgend jaar een drijvend zonnepark voor de kust van Oostende te bouwen.

Operationeel in najaar 2022

Deze maand starten de technische voorbereidingen. Doel is om in het najaar van 2022 te starten met de opbouw en installatie van het zonnepark. De locatie bij Blue Accelerator is de perfecte locatie omdat de hoogtechnologische meetapparatuur van het lab alles kan monitoren. Er wordt gemikt op een levering van 3321 MWh te leveren aan het Belgische net of een equivalent aan elektriciteitsvoorziening voor 1000 gezinnen.

De technologie rond drijvende zonnepanelen krijgt de laatste tijd heel wat aandacht. Ook vanuit Europa is er heel wat interesse naar de eerste werkbare systemen om na wind- het energiepotentieel van zonne-energie te ontginnen. De technologie om energie via zonnecellen uit de zon te halen staat al langer op punt. Uitdaging is om de systemen resistent te maken aan de verwoestende krachten van de zee, veroorzaakt door golven, stroming of het zout in het water. We brengen ook de mogelijke invloed van een zonnepark op de zee nauwgezet in kaart. 

Realisatie van project EU-SCORES

Dit initiatief maakt deel uit van het innovatieproject European SCalable Offshore Renewable Energy Sources (EU-SCORES). Naast POM West-Vlaanderen zijn ook DMEC, Oceans of Energy en CorPower Ocean – TU Delft, SBM Offshore, RWE Renewables (RWE), Uppsala University, Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), Enel Green Power, RINA offshore consultants, INNOSEA, EDP Labelec, WavEC Offshore Renewables, INESC TEC, Exceedence en Western Star Wave betrokken als consortiumpartners.

Hybride enegiepark voor toekomst

Dit project wil de komende jaren de weg vrijmaken voor betaalbare hybride offshore-energieparken in heel Europa tegen 2025. Door complementaire energiebronnen zoals wind, zon en golven te combineren, creëer je een hybride energiepark met lagere kosten per opgewekte megawattuur. Op termijn kan het bouwen van dit eerste offshore zonnepark in combinatie met offshorewind een doorbraak betekenen om schone energie in kustgebieden te voorzien.

Lees het artikel van De Tijd

Meer info nodig over de plannen van project EU-SCORES? Contacteer ons.