Proefvaarten onbemand varen officieel van start

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven brachten met succes een eerste proefvaart van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer tot een goed einde.

Heel wat bedrijven, organisaties en partners woonden tijdens het kick-offevent van 'Autonoom Varen in de Westhoek' op 13 november aan de voet van de IJzertoren de eerste proefvaart van dit innovatief navigatieconcept toe. KU Leuven, onder leiding van Prof. Slaets ontwikkelde de voortstuwende duwbak. Het vaartuig is uitgerust met een propulsiesysteem waarbij de boot meters maakt door water binnen te zuigen en vervolgens terug naar buiten te duwen. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types van waterwegen.

Autonome vaartuigen bieden heel wat voordelen:

  • vermindering van de operationele kosten
  • optimalisatie onderhoud
  • daling aantal ongevallen
  • vermindering brandstofkosten
  • zoektocht naar geschikt personeel 

Duurzame ontsluiting Westhoek

Met dit innovatief proefproject neemt (West-)Vlaanderen een voortrekkersrol op binnen Europa. Innovatie is onontbeerlijk in de logistieke sector om een doorgedreven duurzaam goederentransport te verzekeren. POM West-Vlaanderen zal nu, in samenwerking met de andere projectpartners, de test- en demonstratiepilots coördineren. Deze proefperiode zal een zestal maanden duren om tot betrouwbare eindresultaten te komen. Het nieuwe navigatieconcept biedt aan bedrijven uit de Westhoek heel wat nieuwe mogelijkheden. Verschillende bedrijven uit de regio toonden alvast hun interesse.

Lees hier het persbericht

Videoreportage: