Meerwaarde arbeidszorg

Studie naar de meerwaarde van arbeidszorg als instrument binnen een flexibel arbeidsmarktbeleid.

 • Hoe belangrijk is de methodiek en werkvorm arbeidszorg voor de mensen die er werken, voor onze samenleving en onze arbeidsmarkt?
 • Wat maakt arbeidszorg als werkvorm uniek? Wat zijn de succesfactoren om werkelijk activerend te zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

Via een studieopdracht gaat POM West-Vlaanderen in de komende twee jaar bovenstaande stellingen rond 'de meerwaarde van arbeidszorg' wetenschappelijk onderbouwen. De Provincie West-Vlaanderen ziet arbeidszorg als het sluitstuk binnen een flexibele en inclusieve arbeidsmarkt, en wil hier in de komende jaren ook verder op inzetten. 

Waar?Toepassingsgebied West-Vlaanderen
Wie?Gunning opdracht aan UCLL expertisecentrum Smart Organisations: Projectleiders: Dr. Eva Wuyts, junior researcher Stijn Custers, Dr. Lotte Ovaere (en onder supervisie van Ilse Van den Berckt)
Wanneer?02/2020 - 06/2022
Wat?
We meten de:
 1. impact van arbeidszorg op de sociale inclusie van de doelgroepmedewerker en 
  op de participatie aan de arbeidsmarkt. 
 2. financieel-economische impact van arbeidszorg. 
De studie omvat 5 onderzoeksvragen: 
 1. Wat maakt arbeidszorg uniek, vandaag en in de toekomst? 
 2. Het psychosociaal welbevinden van de doelgroepmedewerker in arbeidszorg 
 3. Bewegingen op de participatieladder 
 4. SROI – wat levert arbeidszorg op aan de maatschappij? 
 5. Hoe kan een arbeidszorginitiatief zo optimaal mogelijk activeren? 

Naar de onderzoeksvragen? Klik hier.

Meer info?Lees hier de beknopte infofiche. 
Voor vragen of feedback: eva.wuyts@ucll.be of stijn.custers@ucll.be.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAM vzw en POM West-Vlaanderen verwachten veel van dit onderzoek. Ook vanuit Vlaamse hoek (kabinet Welzijn en kabinet Werk) wordt met grote aandacht deze studie mee opgevolgd. West-Vlaanderen pioniert, en mag daar trots op zijn! En pionieren op vlak van arbeidszorg doen we samen met elk van jullie!

 

Vragen?