Kan je deze uitnodiging niet lezen? Check dan de online versie


Wat kan arbeidsmobiliteit voor uw bedrijf betekenen?

Infonamiddag over cosourcing en talentdeling | 22 november | Kortrijk

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt, ontwikkelden de partners van het project Lerende Parken een inzetbaarheidsmatrix voor bedrijvenparken. Deze matrix wil de mobiliteit van werknemers tussen bedrijven bevorderen (cosourcing) om hen zo enthousiast aan het werk te houden.

Arbeidsmobiliteit en nieuwe arbeidsvormen dienen zich aan en bieden bedrijven de mogelijkheden om efficiënt vacatures in te vullen en de motivatie en het welzijn van hun medewerkers te verhogen. Arbeidsmobiliteit draagt ook bij om de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te lossen.

De inzetbaarheidsmatrix wil arbeidsmobiliteit stimuleren om zo werknemers langer aan het werk te houden en het structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers op te vangen. Het ESF project 'Lerende Parken' ontwikkelde deze matrix en paste het instrument toe op het Bedrijvenpark Sappeleen in Poperinge.

Op donderdag 22 november organiseren de projectpartners een praktijkgerichte infonamiddag waarbij talentdeling, werkgeversorganisaties en cosourcing centraal staan. Tijdens deze infosessie belichten de sprekers het beleid, de juridische aspecten en praktijkcases rond dit uitdagende thema.

Het programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken.

break

Programma | 22 november 2018

UUR ONDERWERP SPREKER(S)
13.30u Ontvangst en registratie  
14.00u

Verwelkoming en voorstelling Kennisplatform Bedrijventerreinmanagement

Philippe Tavernier- Algemeen Coördinator Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen - POM West-Vlaanderen

  Ervaringen uit het ESF project 'Lerende Parken' en de praktijkcase PopIn in Poperinge Hermien Wittouck – projectcoördinator – Groep Syntra West Brugge
14.30u Juridische instrumenten voor cosourcing Steffie Claeys / Bart Christiaens – Docenten Bedrijfsmanagement – Arteveldehogeschool Gent
15.10u Koffiepauze  
15.30u

Talentdeling in de praktijk

Martine Beyers – UQ Talents

 

Aanpak en ervaringen van werkgeversgroepering ‘vzw Limburgse Pool voor Transport & Logistiek’

Roel Smets - Alders Transport

 

Cosourcing: een hefboom voor duurzame loopbanen

Inge Janssens – directeur experience@work

17.00u Slotwoord: “het Federaal beleid rond nieuwe arbeidsvormen” Kathelijne Verboomen, -kabinetsmedewerker – kabinet van Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
17.15u

Netwerkreceptie

 

PRAKTISCH

Deelnameprijs voor deze infonamiddag is € 30 (exclusief BTW). Inschrijven kan via de website van SBM (klik de knop hierboven).

CONTACT

Philippe Tavernier
philippe.tavernier@pomwvl.be

 

Hermien Wittouck
hermien.wittouck@syntrawest.be
Projectcoördinator Groep Syntra West
T +32 50 40 30 84

Locatie

Syntra West Kortrijk | Gebouw F

Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

break

Wens je onze uitnodigingen niet langer te ontvangen?
Schrijf dan hier uit.

POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-Laan 66, 8200 Brugge
+32 (0)50 140 150