Lerende Parken

Het project ‘Lerende Parken’ zet in op het intensiveren van het levenslang leren bij werknemers van KMO’s verenigd op een bedrijventerrein.

De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor een aantal grote uitdagingen: door de vergrijzing groeit een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers. Tegelijkertijd stellen we vast dat onze competenties ten gevolge van de snelle digitalisering en automatisering in een razend tempo verouderen. We moeten dus niet enkel met zijn allen langer aan de slag, we moeten bovendien steeds meer en bewuster gaan inzetten op het bijspijkeren van onze kennis en competenties, een leven lang.

Het slim inzetten van beschikbaar menselijk kapitaal en werk maken van levenslang leren vraagt echter een doordacht personeelsbeleid. Op het niveau van een bedrijventerrein vallen op dit vlak wellicht enkele interessante schaalvoordelen te realiseren. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark in kaart te brengen, willen we beter zicht krijgen op de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Daarnaast willen we een overzicht geven van de opleidingsnood en het jobaanbod in een bedrijvenpark.

Beide elementen worden samengevoegd en resulteren in een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark: als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen én hen langer gemotiveerd aan het werk houden.

Om deze doelstelling te bereiken, stellen we volgende acties voorop:

  • Opstarten van een lerend netwerk bedrijvenparken.
  • Ontwikkelen van een HR-scan met bijhorend kwaliteitslabel voor bedrijven die deelnemen aan het lerend netwerk.
  • Ontwikkelen van een framework dat interne en externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt.
  • Behoeftebepaling van het bedrijvenpark en opstarten pilootprojecten op bedrijvenpark in het kader van interne en externe mobiliteit.

 

PARTNERS