Krakwest

Krak West, Krachtige kernen in West-Vlaanderen, heeft onder meer als doel om een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen, en de handelskernen waarvan de kleinhandelaars de actoren zijn te versterken.

(Lokale) besturen staan immers voor een aantal uitdagingen bij het voeren van een detailhandelsbeleid. De vergrijzing, een grotere mobiliteit, het toegenomen belang van experience shopping, digitalisering... hebben het winkelgedrag van de consument gewijzigd. Aan de aanbodzijde zijn er ook allerlei tendensen bezig: branchevervaging, internationalisering, filialisering, de verdere groei van webwinkels… Naar verwachting zullen baanwinkels en grote winkelgebieden nog meer aan belang winnen, met een verdere toename van commerciële leegstand in de kernen tot gevolg. Hierdoor worden deze minder aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, investeerder en ondernemers.

Als  ondersteuning van het detailhandelsbeleid in de kern, wil OC West aan de deelnemende West-Vlaamse gemeenten en steden binnen het project een aantal tools aanreiken voor het voeren van communicatie-acties. Deze acties kunnen provinciaal overkoepelend zijn voor alle steden en gemeenten samen of kunnen per afzonderlijke stad of gemeente gevoerd worden.

Het project werd in 2016 opgestart.

Projectleider
Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West)

Partners
Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Izegem, Blankenberge, Koksijde, Menen, Lichtervelde en Unizo West-Vlaanderen.

Financiering
EU-subsidie: 263.765 euro
Publieke financiering: 373.719 euro
Private financiering: 21.928 euro