Klein Gevaarlijk Afval

Klein gevaarlijk afval zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer.

U bent als bedrijf verplicht klein gevaarlijk afval (kga) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid kga beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel!

Laat uw KGA ophalen tegen een voordelige prijs!

Update: juni 2020.

Verwerkingsprijzen per KGA-stroom Max. toegelaten hoeveelheidprijs incl. transport en verwerking
€/kg (excl.BTW)
1.a)b) Verven, inkten, lijmen, harsen200 kg0,67
1.c) Toners, cartridges200 kg0,67
1.d) Opruimafval van verven, inkten, lijmen, harsen (borstels, vodden,...)200 kg0,67
2.a) Afvalolie, motorolie, minerale olie200 kg0,42
2.b) Koelolie, snijolie, olie-emulsies200 kg0,42
2.c) Brandstoffen, mazout200 kg0,42
3.a) Gechloreerde solventen25 kg0,67
3.b)c)d)e) Aromatische en ontvlambare solventen: thinner, verdunner, white spirit, terpentijn200 kg0,67
4.a) Schoonmaakmiddelen: zepen en detergenten200 kg0,67
4.b) Bijtende schoonmaakmiddelen200 kg0,67
4.c) Gechloreerde schoonmaakmiddelen25 kg0,67
5.a) Zuren (geen laboflessen)200 kg0,67
5.b) Basen (geen laboflessen)200 kg0,67
5.c) Fotografische vloeistoffen (geen laboflessen)200 kg0,67
5.d)e) (On)gekende chemicaliën,  laboproducten incl. chloortabletten25 kg0,67
6.a)b) Pesticiden, bestrijdingsmiddelen en houtbeschermingsmiddelen25 kg0,67
7.a) droge batterijen alkaline, NiCd- oplaadbare, knoopcellen200 kg0,25
7.b) loodstart batterijen-accu's200 kg0,25
7.2 droge batterijen alkaline, NiCd- oplaadbare, knoopcellen200 kg0,25
8.a)b) Metallisch kwik en  kwikhoudend afval - kwikthermometers5 kg0,67
8.c) TL-Lampen en andere gasontladingslampen200 kg0,25
9.a) Brandblussers200 kg0,67
10.11.12. Vuurwerk, Injectienaalden en Rookmelders - NVTNVTNVT
13.a) RX- foto's, filmafval, nitraatfilms200 kg0,67
14.a) Gasflessen voor eenmalig gebruik 50 kg1,28
14.b) Spuitbussen50 kg0,67
14.c) PU Spuitbussen: lijm- en dichtingsspuitkits50 kg0,67
15.a) Lege kunststofverpakkingen van KGA200 kg0,67
15.b) Lege metalen verpakkingen van KGA200 kg0,67
16.a) Bijzonder afval: frituurolie en vet200 kg0,42
16.b) Bijzonder afval: oliefilters, mazoutfilters200 kg0,67
16.c) Bijzonder afval: electroschroot, pc's, monitoren200 kg0,25
16.d) Bijzonder afval: autobanden200 kg0,67
16.e) Bijzonder afval: overig gemengd afval voor sortering200 kg0,67

Deelnemen aan de ophaling in het najaar van 2020?

De eerstvolgende ophaalronde is voorzien van maandag 23 november tot vrijdag 4 december 2020.

Meer informatie?

  • Krijgt u graag een seintje als de inschrijvingsmodule weer open staat? U ontvangt graag de data van toekomstige ophaalrondes? Contacteer Guido De Roo bij POM West-Vlaanderen (zie onderaan deze pagina).
  • Hebt u nu reeds een prangende vraag? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.
  • Neem ook eens een kijkje in het handboek voor de KGA-inzamelaar, daar vindt u alles over de verschillende afvalstromen en hoe deze best aan te bieden. Concrete vragen hieromtrent stelt u best op het nummer 051/26 03 76 (contactpersoon Frederik Van Braekel - Vanheede).