Klein Gevaarlijk Afval

Klein Gevaarlijk Afval zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel!

Laat uw KGA ophalen tegen een voordelige prijs!

De POM West-Vlaanderen organiseert periodieke ophaalrondes voor KGA op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling om met deze actie productieafval op te halen. Daarom worden de hoeveelheden beperkt. De prijzen en de maximum toegelaten hoeveelheid per afvalstroom vindt u in onderstaande tabel. De prijs omvat zowel de transportkosten als de verwerkingskost voor het opgehaalde KGA.

Verwerkingsprijzen per KGA-stroom

Max.
toegelaten
hoeveelheid

prijs
(in euro/kg excl btw, incl. transport en verwerking)

1.1 verven, inkten, lijmen, harsen200 kg€ 0,62
1.2 opruimafval van verven, inkten, lijmen, harsen (borstels, vodden,...)200 kg€ 0,62
2.1 frituurolie en vet200 kg€ 0,35
2.2 afvalolie, motorolie, minerale olie200 kg€ 0,35
2.3 koelolie, snijolie, olie-emulsies200 kg€ 0,35
3.1 solventen: thinner, verdunner, white spirit200 kg€ 0,62
3.2 antivries, glycol, koelvloeistof200 kg€ 0,62
3.3 chloorhoudende solventen25 kg€ 0,62
4.1 zuren200 kg€ 0,62
5.1 basen200 kg€ 0,62
6. schoonmaakmiddelen: zepen en detergenten200 kg€ 0,62
7.1 loodstart batterijen-accu's200 kg€ 0,21
7.2 droge batterijen alkaline, NiCd- oplaadbare, knoopcellen200 kg€ 0,21
8.1 TL-Lampen100 kg€ 0,00
8.2 Ander kwikhoudend afval - kwikthermometers5 kg

€ 0,62

9.1 RX- foto's, filmafval200 kg€ 0,62
9.2 oliefilters, mazoutfilters200 kg€ 0,62
9.3 laboproducten25 kg€ 0,62
9.4 spuitbussen50 kg€ 0,62
9.5 brandblussers200 kg€ 0,62
9.6 toners, cartridges200 kg€ 0,62
9.7 electroschroot, pc's, monitoren200 kg€ 0,00
9.8 autobanden200 kg€ 0,62
9.9 overig gemengd afval200 kg€ 0,62
9.10 gasflessen voor eenmalig gebruik (max.25 kg)25 kg€ 1,26
10.1 lege kunststofverpakkingen van KGA200 kg€ 0,62
10.2 lege metalen verpakkingen van KGA200 kg€ 0,62

Deelnemen?

Ophaling voorjaar 2019

Het inschrijvingsformulier voor de ophaling in het voorjaar van 2019 (van 11 tot 21 juni) is afgesloten. Meer dan 120 West-Vlaamse bedrijven hebben zich ingeschreven, waarvoor dank. Binnenkort mogen zij een bezoekje verwachten van Vanheede, als ze beginnen met hun 'melkrondes'.

De ophaalronde in het najaar van 2019 is voorzien in november, opnieuw over heel West-Vlaanderen.

Toekomstige ophalingen

De ophalingen vinden 2x per jaar plaats, telkens in juni en in november.

 JuniNovember
201911 juni25 november

 

Informatie?

Wenst u ditmaal niet deel te nemen, maar u ontvangt graag de data van toekomstige ophaalrondes? Neem dan contact op met Guido De Roo (POM West-Vlaanderen), zijn contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hebt u reeds een prangende vraag? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Neem ook eens een kijkje in het handboek voor de KGA-inzamelaar, daar vindt u alles over de verschillende afvalstromen en hoe deze best aan te bieden. Concrete vragen hieromtrent stelt u best op het nummer 051 26 30 63 (contactpersonen Marjolein Deceuninck of Joselito Malfait - Vanheede).