Statusbericht

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Intellectueel eigendomsrecht, ook voor zorgorganisaties.

Zorgorganisaties staan heel dicht bij de zorgvrager, waardoor ze heel goed begrijpen wat de noden zijn van hun cliënten. Door naar oplossingen te zoeken en zelf bepaalde ideeën om te zetten in de praktijk, creëren die zorgorganisaties – vaak onbewust – waardevolle kennis en expertise en dus hun eigen intellectuele eigendom.

Het is belangrijk dat zorginstellingen die intellectuele eigendom naar waarde schatten en juridisch beschermen. Een dergelijke bescherming biedt duidelijkheid en kan het vertrouwen versterken als er een samenwerking wordt opgezet met een externe partner die instaat voor advies, het finaal ontwerp, de productie of de verdeling van de zorg-gerelateerde oplossing.

Programma

13u00 - Ontvangst 
13u30 - Inleiding door Inge Taillieu, Coördinator Zorgeconomie bij de POM West-Vlaanderen
14u00 - Pieter Callens, juridisch expert bij Eubelius, verduidelijkt waarom het beschermen van intellectuele eigendom voor zorgactoren belangrijk kan zijn.
15u30 - De deelnemers kunnen vragen stellen 
16u00 - Receptie

Praktische informatie en contact

Deze kennissesie vindt plaats op donderdag 27 april in Streekhuis Kasteel Tillegem, Brugge (routebeschrijving).
Doelgroep: zorgverleners en organisaties in de thuisverpleging, eerstelijnszorg, ziekenhuizen, residentiële zorg, enz.

Dominique Bogaert - Projectcoördinator SHINE
Tel.: 050 140 194 - dominique.bogaert@pomwvl.be