Jaarverslag

In de nieuwe beleidsperiode wil de Provincie gestalte geven aan West Deal, het strategische economische transformatieplan voor de Provincie West-Vlaanderen, door resoluut de kaart te trekken van een kennisgedreven economie. Voor de POM West-Vlaanderen is hier de taak weggelegd om als regisseur op te treden en om samen met haar partners werk te maken van een kennisgedreven West-Vlaanderen, een West-Vlaanderen gefocust op ondernemerschap en een internationaal georiënteerd West-Vlaanderen.