Groene warmte door houtverbranding

Europa zet in op het realiseren van een energiemix met als duidelijke doelstelling de uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt een belangrijke rol toebedeeld aan  biomassa, en meer in het bijzonder aan hout en houtafval als brandstof. In West-Vlaanderen hebben meerdere bedrijven zich reeds op de markt van houtverbranding gevestigd waardoor de rol van hout als energiebron verder versterkt wordt.

Met het toegenomen bewustzijn rond de waarde van hout, is ook het besef gegroeid dat bossen of houtkanten op actieve en duurzame wijze moeten beheerd worden en dat het zelf telen van houtige biomassa moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door middel van korteomloophout. Binnen het ARBOR-project werden een aantal acties ondernomen om het potentieel van groene warmte door middel van houtverbranding in kaart te brengen, met specifieke aandacht voor de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit.