Exploitanten gezocht

Om het opleidingsaanbod in West-Vlaanderen een stevige duw in de rug te geven, investeren we, samen met VDAB, in de aankoop van state-of-the-art opleidingsinfrastructuur, waaronder machines, didactische opstellingen, hard- en software en diverse uitrustingen.

Voor het gebruik en het beheer van deze opleidingspakketten, zoeken we ervaren exploitanten.

Voor de exploitatie van het Training Lab wensen we beroep te doen op een partnerschap van hogeronderwijsinstellingen. Wilt u het Training Lab de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten?

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via katrien.criel@pomwvl.be

  • Opleidingspakket lassen

Voor de exploitatie van verschillende opleidingspakketten lassen, zoeken we een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid voor lasopleidingen. Wilt u opleidingspakketten lassen inzetten bij concrete opleidingen in de regio's Veurne-Nieuwpoort en Oostende? En deze ook stevig in de markt zetten?

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via Kristof Waelkens van VDAB via kristof.waelkens@vdab.be.

  • Didactische uitrusting voor opleiding windmolentechnicus

Voor de exploitatie van een didactische uitrusting voor het geven van de opleiding windmolentechnicus, zoeken we een opleidingspartner die certificerende opleidingen voor windmolentechnici aanbiedt. Wilt u de didactische uitrusting inzetten bij concrete opleidingen in de regio Oostende? En deze ook stevig in de markt zetten?

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via Kristof Waelkens van VDAB via kristof.waelkens@vdab.be.

  • Training Lab De Circulaire Fabriek

Voor de exploitatie van het Training Lab De Circulaire Fabriek, een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur met focus op het recyclageproces van kunststoffen, zoeken we een opleidingspartner. Heeft u een sterke kennis van kunststofverwerkingsprocessen en beschikt u over een aanbod aan certificerende opleidingen voor operatoren in de kunststofverwerkende industrie? Wilt u het Training Lab inzetten bij eigen opleidingen in de regio Zuid-West-Vlaanderen en deze daarnaast ook stevig in de markt zetten? 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via Kristof Waelkens van VDAB via kristof.waelkens@vdab.be.

 

Dit project krijgt financiële steun krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen (BE) zijn co-financierders van dit project.

POM (promotor) & VDAB (co-promotor) zijn partners.