mrt
24

DUO-SEMINARIE: Optimalisatie van uw biologische afvalwaterzuivering

Hoewel afvalwaterzuivering geen core business is voor bedrijven, liggen hier nog heel wat opportuniteiten om efficiënter te werken. Hierdoor kan er op energie en grondstoffen gespaard worden. Een doorgedreven efficiënte waterzuivering betekent ook een besparing op de lozing van het effluent en de afzet van slib of digestaat.

Tijdens SEMINARIE ‘Optimalisatie van uw biologische afvalwaterzuivering’  leert u welke innovatieve methoden er ontwikkeld en getest worden door kennisinstellingen. Daarnaast stellen enkele bedrijven hun meest innovatieve producten en technologieën voor. Deze getuigenissen illustreren hoe de waterzuivering kan geoptimaliseerd worden zowel aan de input- als outputzijde, en ter hoogte van het zuiveringsproces zelf.

Aansluitend kan u deelnemen aan SEMINARIE Van reststromen naar geldstromen’, georganiseerd door de Fabrieken voor de Toekomst Voeding. Hier komt onder andere het gebruik van polyfenoloxidase en gist om chemische of organische componenten uit het afvalwater te halen aan bod. Bekijk hier het volledig programma.

Programma seminarie Optimalisatie biologische afvalwaterzuivering:

14u00  | Ontvangst
14u30  |Verwelkoming - Lien Loosvelt, POM West-Vlaanderen
14u35  |Inleiding - Kristof Vulsteke, Vegebe
14u45  |Optimalisatie van biogasproductie door desintegratie en recirculatie van digestaat - Lise Appels, KULeuven
15u05  |Innovatieve stikstofverwijdering uit slachthuisafvalwater - Marc Feyten, Aaqua
15u25  |Low-fouling membraanconcept voor membraan bioreactoren - Chris Dotremont, VITO
15u45  |Recente case study bij een voedingsbedrijf - tbc, Waterleau
16u05  |Projectopportuniteiten voor bedrijven - Brecht Annicaert, UGent
16u20  |Slotwoord - Dirk Van der Stede, Vlakwa
16u30  |Koffie

Bekijk hier het programma van seminarie 'Van Reststromen naar geldstromen'.

Inschrijven doet u gratis voor 14 maart, via deze link: www.pomwvl.be/reststromen-waterzuivering