Diverse studies

De afdeling Data, Studie en Advies bekijkt ook regelmatig diverse socio-economische indicatoren meer in detail. Hieronder vindt u een overzicht van deze korte analyses. 

05/2014 - Dienstencheque-economie
Het stelsel van de dienstencheques is opgericht op 1 januari 2004 door de federale regering ter bevordering van de buurtdiensten- en banen. Hoe ver staat het nu met het stelsel van de dienstencheques 10 jaar na de invoering en op de vooravond van nieuwe uitdagingen in het kader van de zesde staatshervorming waarbij (door de overheveling van arbeidsmarktbevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten) het dienstenchequesysteem gewestmaterie wordt? In dit rapport wordt de dienstencheque-economie in West-Vlaanderen onder de loep genomen.

01/2014 - Hoe ondernemend is West-Vlaanderen - Vergelijkende analyse van het aantal starters en faillissementen in de Vlaamse provincies.
De voorbije jaren heeft de POM West-Vlaanderen in samenwerking met een heleboel andere organisaties en instanties er heel hard aan gewerkt om startende ondernemingen te begeleiden en adviseren. Het algemeen economisch klimaat was niet ideaal, maar een eerste terugblik op de voorbije vijf jaar toont dat het ondernemerschap in West-Vlaanderen behoorlijk goed standhield. 

10/2013 - Cijferanalyse West Deal
De POM West-Vlaanderen maakte een cijferanalyse ter ondersteuning van West Deal, de nota waarin de strategische lijnen voor het economisch beleid van de Provincie voor de komende vijf jaar werden uitgetekend. 

08/2013 - Overlevingspercentage van starters
Naar aanleiding van het slotevenement van het project ‘Actie voor Starters’ voerde de POM West-Vlaanderen een eerste analyse van het overlevingspercentage van West-Vlaamse starters voor de periode 2007-2012 uit. Een meer uitgebreide kwalitatieve analyse rond starters zal in 2014 aan bod komen.