Directiecomité

In uitvoering van artikel 11 van de statuten werd een directiecomité opgericht bestaande uit 7 leden:

  • Jean de Bethune, voorzitter
  • Jurgen Content, ondervoorzitter
  • Piet Vandermersch
  • Veerle De Mey
  • Wim David
  • Hendrik Verkest
  • Erik Vandeursen