Aantal werklozen daalt voor het eerst sinds coronacrisis

We noteerden voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis een daling op jaarbasis van het aantal werklozen in West-Vlaanderen. Het aantal werklozen daalde van 27.313 (maart '20) naar 26.744 (maart '21). Deze afname van 2,1% scoort net iets beter dan het Vlaamse percentage (-1,6%).

Deze tendens was zichtbaar In elke West-Vlaamse regio. Met uitzondering van de Westhoek is het werkloosheidscijfer van maart 2021 wel nog groter dan dat van maart 2019. In Zuid-West-Vlaanderen (-0,3%) en Midden-West-Vlaanderen (-0,8%) bleven de afname op jaarbasis vrij beperkt in vergelijking met de andere regio's. 

Verdere afname jeugdwerkloosheid                                                           

De daling op jaarbasis van de jeugdwerkloosheid zette zich vanaf september 2020 in. Zuid-West-Vlaanderen was eerst in september, gevolgd door de Westhoek in oktober, Noord-West-Vlaanderen en de Kust in december en tot slot Midden-West-Vlaanderen in januari 2021. In de Westhoek was de afname op jaarbasis het grootst (-11,3%).  

Deze conclusies haalden we uit onze meest recente conjunctuuranalyses. Met deze periodieke analyses meten we de impact van de coronacrisis op de belangrijkste sociaal-economische indicatoren in West-Vlaanderen.

Heeft u opmerkingen of vragen of deze analyse, stuur een mailtje naar data@pomwvl.be.

Een overzicht van de bestaande conjunctuurnota's en -analyses vindt u hier.