Bezoek van Vlaamse parlementairen aan arbeidszorginitiatieven

Op 17 maart, drie jaar na het goedkeuren van het decreet werk- en zorgtrajecten, bezochten 26 leden van het Vlaams Parlement een arbeidszorginitiatief in Vlaanderen. Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies zette in elke provincie één arbeidszorginitiatief de deuren open. In de Provincie West-Vlaanderen verwelkomde het arbeidszorgcentrum ‘De Klus’ in Beernem de parlementairen.

Heel wat mensen willen werken, maar kunnen het niet omwille van persoonlijke of maatschappelijke redenen. Ze hebben een behoefte aan een combinatie van arbeid en zorg. Deze mensen kunnen terecht in een arbeidszorginitiatief. Momenteel zijn er 6.781 mensen actief in arbeidszorg. Voor deze mensen kan arbeidszorg een eindstation zijn of een tussenstap in een traject naar betaalde arbeid.

In die periode van 15 jaar zijn wel al stappen gezet, met de goedkeuring van het decreet werk- en zorgtrajecten in april 2014 als (voorlopig) orgelpunt. Maar wat ben je met een decreet  zonder uitvoeringsbesluiten? Niet veel natuurlijk.

Hoewel in de regeringsverklaring duidelijk de intentie was geformuleerd om hier deze legislatuur werk van te maken, dachten we dat het geen kwaad kon de beleidsmakers nog eens te herinneren aan deze belofte. Daarom nodigden de Vlaamse provincies de leden van de commissie welzijn en van de commissie werk van het Vlaams parlement op vrijdag 17 maart 2017 uit in een abeidszorginitiatief. Zij konden een keuze maken tussen 5 arbeidszorginitiatieven; 1 in elke provincie.

Knelpunten blijven het ontbreken van een volwaardig statuut van arbeidszorgmedewerkers alsook de structurele Vlaamse financiering voor arbeidszorg over alle sectoren heen. Op vandaag merken we dat bij het uitwerken en uitschrijven van de uitvoeringsbesluiten men opgesloten zit binnen het  ‘hokjesdenken’: Economie, Sociale Economie en Welzijn. De uitvoeringsbesluiten worden op vandaag gefragmenteerd en opgesplitst aangepakt. Onze vraag vanuit het werkveld aan de Vlaams parlementaire was en is des te meer: volg de logica van één inclusieve economie en laten we arbeidszorg bekijken vanuit een globale benadering. Het is immers EN arbeid EN zorg, binnen elk van de trajecten en voor zij die wel of niet meer zullen doorstromen naar betaalde arbeid.

U vindt hier een relaas van het bezoek van de 26 Vlaamse parlementairen aan de 5 arbeidszorginitiatieven, alsook de persuitnodiging vanuit de Vlaamse provincies als deze vanuit de provincie West-Vlaanderen.

In de provincie Vlaams-Brabant was de regionale pers aanwezig en maakten ze deze geslaagde reportage (http://www.ringtv.be/nieuws/vlaams-brabant-wil-wettelijke-regeling-voor-arbeidszorgmedewerkers) die in enkele minuten de essentie omvat van onze gezamenlijke boodschap omtrent Arbeidszorg.

Voor meer inhoudelijke info over Arbeidszorg binnen West-Vlaanderen, neem contact op met

Meer info over Arbeidszorg op www.arbeidszorg.be .