Analyse economische activiteiten volgens bestemmingszone

Analyse van diverse databronnen over de ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen.