Advies

U kunt bij de afdeling data, studie en advies ook terecht voor advies over:

  • sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk economische data over West-Vlaanderen en haar regio’s: wat bestaat er? Waar vind ik het? Hoe interpreteer ik ze?
  • ruimtelijke planning: planologische attesten, attesten leegstand.
  • activering: kavels bedrijfshuisvesting, pom-attesten ter opschorting van heffing voor leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten.