Aanpassing scheepvaartreglementering voor autonoom varen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakte vorige week bekend dat de scheepvaartregelgeving gemoderniseerd wordt om ruimte te maken voor autonoom varende binnenvaartschepen. Met deze maatregelen om binnenvaart nog moderner en concurentiëler te maken, wil Vlaanderen nog meer transporteurs verleiden om de file te ruilen voor de waterweg. In West-Vlaanderen verrichten POM West-Vlaanderen, KUL Leuven en De Vlaamse Waterweg pionierswerk met het pilootproject waarbij een onbemand vaartuig op de IJzer uitgebreid getest wordt.

De Vlaamse binnenvaart vervoerde vorig jaar meer dan 72 miljoen ton goederen en hield zo meer dan 3 miljoen grote vrachtwagens weg van de weg. Maar er is nog heel veel groeimarge. Vlaanderen heeft meer dan 1.000 km bevaarbare waterweg. 80% van alle Vlaamse bedrijven ligt op maximaal 10 kilometer van zo’n waterweg. Onbemand varen zou de transportkosten van de binnenvaart verder verlagen en de waterweg zo nog aantrekkelijker maken. De bestaande scheepvaartregelgeving gaat er echter nog altijd van uit dat de schipper zich aan boord van het schip bevindt en laat geen ruimte voor de mogelijkheid dat er helemaal géén schipper meer is. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts moderniseert nu de scheepvaartregelgeving om onbemand varen mogelijk te maken in Vlaanderen. Innovatieve projecten krijgen de mogelijkheid om af te wijken van de huidige bemanningsvoorschriften en de technische voorschriften voor vaartuigen. Er wordt ook verduidelijkt wie er bij gebrek aan een schipper verantwoordelijk is voor het schip wanneer er toch een incident of ander probleem zou ontstaan. 

Nog dit jaar proefprojecten met échte schepen

De nieuwe regels bieden de private sector rechtszekerheid en een duidelijk afgelijnd kader voor proefprojecten met echte schepen, zodat er nieuwe binnenvaartprojecten ontwikkeld kunnen worden. Op dit moment loopt er op de IJzer al een pilootproject met een zelfvarend schaalmodel (4,6 meter) van De Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen en de KU Leuven, maar nu kunnen er ook volwaardige schepen onbemand beginnen varen. Een 5-tal private partners bereiden op dit moment al projecten voor. De allereerste proefprojecten met volwaardige schepen zullen al in de tweede helft van 2019 van start kunnen gaan. De meeste plannen mikken op onbemand varen met bediening vanop afstand, maar er wordt ook gedacht aan compleet autonoom varen zonder enige menselijke interactie. Het Vlaamse testgebied omvat zo goed als alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen en er worden dan ook private projecten gepland in elke provincie. De meeste projecten hebben al een dubbele risico-analyse achter de rug. Alle betrokken partijen zijn nu in gesprek met De Vlaamse Waterweg met het oog op verdere voorbereidingen.

Momenteel is er een testperiode van drie maanden van proefvaarten met onbemande vaartuigen op de IJzer achter de rug. De projectpartners hopen binnen zes maanden met de eerste resultaten naar buiten te komen.

Meer info over project Autonoom Varen in de Westhoek

(bron: www.benweyts.be en eigen berichtgeving)