Partners gezocht om levenslang leren in West-Vlaanderen te stimuleren

Samen met de Provincie West-Vlaanderen, Huis van het Leren, TUA West en heel wat andere partners willen we van West-Vlaanderen de lerende provincie bij uitstek maken. Want we kunnen het belang van levenslang leren niet genoeg benadrukken.

Rapport World Economic Forum

Volgens het tweejaarlijks rapport van het World Economic Forum moet de helft van de werknemers zich tegen 2025 omscholen. Binnen vier jaar zal bijna de helft van alle taken door machines uitgevoerd worden. Wereldwijd sneuvelen hierdoor 85 miljoen banen. Gelukkig creëert onvermijdelijke automatisatie wereldwijd ook 97 miljoen nieuwe banen. Bestaande beroepen sterven geleidelijk uit, in hun plaats ontstaan nieuwe jobs. Volgens het World Economic Focum stijgt de vraag  naar beroepen waar data, kunstmatige intelligentie, contentcreatie en cloudcomputing een centrale rol spelen. Technlogische vaardigheden maar ook functies waar soft skills voor nodig zijn zoals projectmanagers, communciatie-experten, strategische adviseurs, managementanalisten blijven belangrijk. Ook specifieke sectoren zoals gezondheidszorg en transportsector nemen in belang toe.

Opleiding wordt cruciaal

Het belang van levenslang leren neemt de komende jaren steeds meer toe en daar knelt het schoentje. Vlaanderen scoort momenteel minder dan het Europese gemiddelde. In West-Vlaanderen is de uitdaging zelfs nog iets groter omwille van volgende redenen:

  • meer vergrijzing in onze provincie
  • scherpere krapte op de arbeidsmarkt
  • onze industriële sectoren zijn bijzonder gevoelig voor digitalisering

Evolueren naar lerende provincie

Om deze uitdaginen aan te gaan, zetten we voluit in op levenslang leren. Een krachtige ambitie vraagt een krachtig partnerschap. Samen met Provincie West-Vlaanderen, expertisecel Onderwijs, TUA West en Huis van het Leren gaan we op zoek naar partners om samen impact te creëren. We lanceren een oproep naar iederen die in West-Vlaanderen actief is rond levenslang leren: lokale besturen, kennisinstellingen en opleidingsverstrekkers, werkgevers, welzijnsorganisaties, culturele spelers ... 

Hoe stimuleren we levenslang leren?

  • bouwen van een toegankelijk, aantrekkelijk en kwalitatief aanbod van levenslang leren dat inspeelt op concrete noden en vragen van mens, maatschappij en economie op maat van diverse doelgroepen
  • creëren van een leercultuur, open leerhouding en vooral veel goesting om te groeien naar een lerende samenleving

Interesse om je steentje bij te dragen? Contacteer ons via blijfkennismaken@west-vlaanderen.be en help ons van West-Vlaanderen de lerende provincie bij uitstek te maken.

Herbekijk hier enkele sfeerbeelden van de kick-off van ons partnerschap levenslang leren op 5 oktober in Brugge

Lees hier het volledig persbericht.